Projektowanie graficzne

Materiały drukowane

Projekty graficzne z przeznaczeniem do druku – ulotki, broszury, okładki, książki, płyty CD.

Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek

Promocja zajęć w Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży przy Radzie Osiedla Grabiszyn­‑Grabiszynek. Poszukiwacze Skarbów Parku Grabiszyńskiego i Tajemnicza Paczka z Grabiszynka.

Zielne Babki

Ulotki i plakaty informacyjne Zielnych Babek, promujące spacery i warsztaty edukacyjne.

Projekty do płyty CD

Okładki, nadruk na płytę, książeczka

Polska Mafia Elvisa Presleya

Książka „Owoc doskonały”

Projekt graficzny okładki i wnętrza książki

Ulotki, plakaty, różne