Workshops

Zajęcia warsztatowe, które prowadzę, inspirowane są naturą. Ukończyłam studia artystyczne z zakresu malarstwa, studia podyplomowe z terapii ogrodami i z przyjemnością łączę te dwie dziedziny prowadząc zajęcia i warsztaty w różnych środowiskach społecznych. Pracuję z dziećmi, dorosłymi, seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami.

Zielne Babki

Wraz z przyrodniczką Małgorzatą Piszczek tworzymy nieformalną grupę Zielne Babki. Realizujemy wspólnie nasz autorski program edukacji przyrodniczej poprzez zabawę i twórczy relaks na łonie natury. Zapoznajemy uczestników spotkań z ekologicznymi zagadnieniami. W trakcie spacerów, spotkań ze specjalistami, prelekcji na temat ochrony przyrody, zwłaszcza miejskiej, dzielimy się naszymi doświadczeniami, wiedzą, spostrzeżeniami.

Warsztat towarzyszący spotkaniu jest zwykle jego tematyczną kontynuacją. Uczymy się na nim praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, zainspirowani tematem staramy się wspólnie jak najgłębiej doświadczać natury. Na zajęciach używamy głównie składników naturalnego pochodzenia: rośliny, owoce itp. Poprzez praktyczne ich wykorzystanie pogłębiamy wiedzę o przyrodzie i jej ogromnym wpływie na zdrowie i życie człowieka.

Więcej na facebook.com/zielnebabki